Kontakt

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące emisji 0 Euro Kościół Pokoju w Jaworze, skontaktuj się z Emitentem.

Partnerem Emisji banknotów jest Muzeum Regionalne w Jaworze.